Нормативно-правова база

Конституція України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Указ Президента України “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018  №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.09.2020 р. №898 « Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти«Державний стандарт базової середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. №673  «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р  №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-29 роки із запровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 із змінамивнесеними згідно з наказом МОН України     № 572 від 09.10.2002, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012, наказом МОН №401 від 08.04. 2016 «Порядок поділу класів на групи при вивченні  окремих предметів у закладах  загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ МОН України від 25.06.2018 року  № 676 «Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти»

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283″Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ МОН України від 23.04.2019 року№536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»      

Наказ МОН України№ 955 від 10.07.2019 року  «Про внесення змін до  наказу МОН від 12 січня 2016 року №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 02.09.2020  №1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів нової української школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 30.11 2020 року № 1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства економіки України № 2736-20 від 23.12.2020 “Про затвердження професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)””

Наказ Міністерства економіки України № 568-21 від 17.09.2021″Про затвердження професійного стандарту “Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти””

Наказ МОН України від 30.04.2021року № 493 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері  загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 “Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 14.05.2021  № 528 «Деякі питання проведення у 2021-2022  навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

Наказ МОН від 17.08.2021 №914 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році”

Наказ МОН від 17.08.2021 № 913 “Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році”

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Постанова МОЗ від 23.08.2021 р. №8 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)”

Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 № 1/10-3101 “Щодо особливостей організації навчання”

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 № 1/9-482 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист МОН №1/9-433 від 28.08.2021 “Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист МОН України №1/9-363 від16.07.2021 «Про пріоритетні  напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021-2022 навчальному році»

Лист МОН України №1/9-490 від 28.08.2020 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу  2020-2021 н.р

Лист МОН України № 1/9-436 від 14.08.2020 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Лист МОН України від 04.03.2020 р.№1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 №1/9-414 “Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2021 р. № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»

Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ ПОЕТАПНО З 2022 РОКУ)