Географія

Онлайн-уроки з географії згідно розкладу у додатку Google Meet за посиланням-  https://meet.google.com/vzh-vybc-sbh

24.02.

11 клас – Практична робота №8. Позначення на контурній карті глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему-виробництво первинного алюмінію-споживання алюмінію»

Д/З: повторити §22 та виконати практичну роботу

9 клас – Тема “Хімічна промисловість світу”

Д/З: опрацювати §29 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=BrflufzoNwE

6 клас – Тема “Властивості вод Світового океану”

Д/З: опрацювати §42 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=oA9v_1B_hO8

9 клас – Тема “Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу”

Д/З: опрацювати §30 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=r44gOZNp1Ls

22.02.

8 клас – Тема “Лісостепова природна зона”

Д/З: опрацювати §36 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=0H0Z7oulkXc

7 клас – Тема “Кліматичні пояси і типи клімату Євразії”

Д/З: опрацювати §45 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=-S4Pa81tIe4

6 клас – Тема “Гідросфера – водна оболонка Землі. Світовий океан та його частини”

Д/З: опрацювати §41 та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-gidrosfera-svitovij-okean-200900.html

01.02.

8 клас – Тема “Рослинність. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні”

Д/З: опрацювати §34 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-roslinniy-svit-ukra-ni-242428.html

7 клас – Тема “Населення. Держави Північної Америки. Зв’язки України з країнами Північної Америки”

Д/З: опрацювати §39,40 та відео https://www.youtube.com/watch?v=_Ve4C9Vmkt0

6 клас – Тема “Опади”

Д/З: опрацювати §36 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-opadi-6-klas-5701.html

30.01.

7 клас – Тема “Населення. Держави Північної Америки”

Д/З: опрацювати §38 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-naselennya-ta-derzhavi-pivnichno-ameriki-6-klas-157483.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3277443

27.01.

11 клас – Практична робота №7. Обчислення показників народжуваності, смертності та механічного приросту населення країни за статистичними даними

Д/З: повторити §18 та виконати практичну роботу http://school259.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/Geografiya_11_klas.pdf

9 клас – Тема “Значення металургійного виробництва в економіці”

Д/З: опрацювати §30 та презентацію https://vseosvita.ua/library/znachennia-metalurhiinoho-vyrobnytstva-v-ekonomitsi-631889.html

6 клас – Тема “Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман. Форми хмар, хмарність”

Д/З: опрацювати §34,35 та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-6-klas-voda-v-atmosferi-viparovuvanna-vologist-povitra-ta-ii-zmini-173820.html

9 клас – Тема “Кольорова металургія”

Д/З: опрацювати §24 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-kolorova-metalurgiya-ukra-ni-perspektivi-rozvitku-89410.html. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6079574

25.01.

8 клас – Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів грунтів України

Д/З: повторити §29,30. Виконати практичну роботу https://vsimosvita.com/praktychna-robota-%E2%84%968-z-geografiyi-u-8-klasi-porivnyalnyj-analiz-riznyh-typiv-gruntiv-ukrayiny/

7 клас – Тема “Зміна природи материка Північна Америка людиною. Сучасні екологічні проблеми материка”

Д/З: опрацювати §37 та переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=RSfQBl1yaLU

6 клас – Тема “Вітер. Причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами і візуально. Утворення бризу”

Д/З: опрацювати §34 та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-temi-viter-6-klas-527023.html

24.01.

8 клас – Тема “Грунти України: їх утворення й поширення”

Д/З: опрацювати §29 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-runti-ukra-ni-8-kl-30705.html

8 клас – Тема “Грунтові ресурси та їх охорона”

Д/З: опрацювати §30 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-runtovi-resursi-ta-h-ohorona-87881.html. Підготувати дослідження “Вплив людини на родючість грунту”

20.01

11 клас – Тема “Демографічний стан населення”

Д/З: опрацювати §18 та презентацію https://vseosvita.ua/library/demograficni-procesi-u-svitosistemi-416735.html

9 клас – Тема “Електроенергетика світу”

Д/З: опрацювати §22 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-9-klas-elektroenergetika-svitu-74764.html

6 клас- Тема “Атмосферний тиск”

Д/З: опрацювати §33 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-atmosferniy-tisk-6-klas-4804.html

23.12.

6 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Літосфера”

Д/З: повторити §18-28 та виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5647509

7 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Австралія та Антарктида”

Д/З: повторити §28-34 та виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/go-settings?code=vka701

8 клас- Узагальнення знань учнів з теми “Клімат та кліматичні ресурси України”

Д/З: повторити §21-24 та виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/go-settings?code=yrx385

22.12.

7 клас – Тема “Антарктида”

Д/З: опрацювати §33,34 та опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-antarktida-115295.html

11 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Загальні закономірності географічної оболонки Землі”

Д/З: повторити §4-16 та виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/pou878

20.12.

9 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Первинний сектор економіки”

Д/З: повторити §10-19 та виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/czu526

19.12.

8 клас – Тема “Несприятливі погодні кліматичні явища. Прогноз погоди

Д/З: опрацювати §24 та презентацію https://vseosvita.ua/library/nespriatlivi-pogodni-avisa-ukraini-74060.html

6 клас – Тема “Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона”

Д/З: опрацювати §28 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-unikalni-formi-relefu-86776.html

16.12.

6 клас – Тема ” Рельєф дна океану. Практична робота №3 (закінчення). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу”

Д/З: опрацювати §27 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-relef-dna-svitovogo-okeanu-6-klas-75981.html. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8905015

7 клас – Тема “Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна материк. Україна і Австралія”

Д/З: опрацювати §31 та відео https://www.youtube.com/watch?v=szVVcZs7xS0 . Виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/iik717

8 клас – Тема “Регіональні відмінності клімату. Практична робота №6. Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти”

Д/З: опрацювати §23,24 та презентацію https://www.youtube.com/watch?v=kIi_xjMynR4. Виконати практичну роботу.

15.12.

7 клас – Тема ” Природні зони. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО”

Д/З: опрацювати §30 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-prirodni-zoni-avstrali-nayvidomishi-prirodni-ob-ekti-vidneseni-do-svitovo-prirodno-spadschini-yunesko-104097.html. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3921643

11 клас – Тема “Біосфера та системи Землі”

Д/З: опрацювати §15,16 та презентацію https://vseosvita.ua/library/tema-biosfera-ta-sistemi-zemli-posirenna-zivih-organizmiv-u-biosferi-445002.html

13.12.

9 клас – Тема “Виробництво металічних руд”

Д/З: опрацювати §19 та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-po-temi-vidobuvanna-metalevih-rud-481100.html. Виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/emz459

12.12.

6 клас – Тема “Гори суходолу. Практична робота №3 (продовження) Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу”

Д/З: опрацювати §26 та виконати завдання на контурній карті.

8 клас – Практична робота №5 Визначення вологості повітря за заданими показниками

Д/З: повторити §23 та виконати практичну роботу

9 клас – Тема “Добувна промисловість України”

Д/З: опрацювати §18 та переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidobuvna-promislovist-ukra-ni-ta-svitu-105673.html. Підготувати дослідження на тему: “Проблеми і перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів”

09.12.

6 клас – Тема “Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини. Практична робота(початок) Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу”

Д/З: опрацювати §25 та виконати завдання на контурній карті.

7 клас – “Клімат і води суходолу материка Австралія. Практична робота №7(початок) Позначення на контурній карті назв основних водних об’єктів суходолу материка”

Д/З: опрацювати §29 та виконати завдання на контурній карті

8 клас – “Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта”

Д/З: опрацювати §23 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-klimatichni-pokazniki-temperatura-vologist-povitrya-opadi-koeficient-zvolozhennya-ta-h-rozpodil-v-ukra-ni-224694.html

08.12.

7 клас – Тема “Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка. Практична робота №7 (початок) Позначення на контурній карті назв географічних об′єктів материка.

Д/З: опрацювати §28 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-avstraliya-199195.html. Виконати завдання на контурній карті

11 клас – Практична робота №6 Складання та аналіз схеми течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течій на клімат одного з материків

Д/З: виконати практичну роботу та підготувати дослідження на тему “Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?

29.11.

9 клас –  Тема «Поширення корисних копалин у світі. Ресурсозабезпеченість»

Д/З: опрацювати §16.

24.11.

7 клас –  Тема «Води суходолу Південної Америки»

Д/З: опрацювати §24. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-vnutrishni-vodi-pivdenno-ameriki-156311.html

11 клас«Ресурсний потенціал атмосфери»

Д/З: повторити §11. Опрацювати https://vseosvita.ua/library/prezentacia-geografia-11-klas-tema-resursnij-potencial-atmosferi-503358.html

18.11.

6 клас –  Тема «Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення»

Д/З: опрацювати §18,19. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-litosferni-pliti-ruhi-zemno-kori-ta-hni-naslidki-206270.html

7 класПрактична робота №6 Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами

Д/З: повторити §21. Опрацювати https://naurok.com.ua/praktichna-robota-klimat-pivnichno-ameriki-231759.html

8 клас –  Тема «Корисні копалини України, їх класифікація. Паливні корисні копалини»

Д/З: опрацювати §19. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-8-klas-geografiya-korisni-kopalini-ukra-ni-palivni-korisni-kopalini-20908.html

17.11.

7 клас –  Тема «Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату»

Д/З: опрацювати §21. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-klimat-pivdenno-ameriki-7-klas-140106.html

11 клас –  Тема «Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера. Практична робота №5 Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»

Д/З: опрацювати §9,10. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-sonyachno-zemni-vzaemodi-168783.html. Виконати практичну роботу

21.10.

6 клас – Тема «Градусна сітка на глобусі й географічній карті»

Д/З: опрацювати §16. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-gradusna-sitka-na-globusi-y-karti-geografichni-koordinati-6-klas-60607.html  Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1209503

7 клас – Тема «Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів»

Д/З: опрацювати §14. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vodi-suhodolu-afriki-37223.html Позначити на контурній карті головні водні об’єкти Африки

8 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Географічний простір України”

Д/З: повторити  §9-13. Виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2218135

20.10.

7 клас – Тема «Кліматичні пояси і типи клімату Африки» Практична робота №4 Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

Д/З: опрацювати §13. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-klimatichni-poyasi-i-tipi-klimatu-afriki-7-klas-48279.html Виконати практичну роботу

11 клас – Тема «Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети»

Д/З: опрацювати §4. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-geografichni-naslidki-ruhiv-zemli-v-kosmosi-119690.html   Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1088607

18.10.

9 клас – Тема «Глобалізація та регіональна економічна інтеграція»

Д/З: опрацювати §9. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-9-klas-suchasni-tendentsii-rozvytku-svitovoho-hospodarstva-hlobalizatsiia-ta-rehionalna-ekonomichna-intehratsiia-589603.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7981381

17.10.

 6 клас – Тема «Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карти. Географічний атлас. Практичне значення карт»

Д/З: опрацювати §14,15. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-6-klasu-geografichni-karti-h-elementi-legenda-karti-masshtab-kart-geografichni-atlasi-255762.html  Виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/coz201

8 клас – Практична робота №3 Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.

Д/З: повторити §13.

14.10.

 6 клас – Тема «План місцевості та його основні ознаки. Умовні знаки плану»

Д/З: опрацювати §12,13. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-plan-miscevosti-256855.html  Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2095117

7 клас – Тема «Загальні риси клімату Африки»

Д/З: опрацювати §22. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-klimatichni-poyasi-i-tipi-klimatu-afriki-7-klas-48279.html

8 клас – Тема “Міжнародна система відліку часу”

Д/З: опрацювати  §13. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-8-klas-mizhnarodna-sistema-vidliku-chasu-godinni-poyasi-67151.html

13.10.

 7 клас – Тема «Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки»

Д/З: опрацювати §21. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geografi-u-7-klasu-na-temu-tektonichna-budova-relef-ta-korisni-kopalini-afriki-252211.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5628455

11 клас – Узагальнення знань учнів з теми “Вступ. Картографія і топографія”

Д/З: повторити  §1-3. Виконати тест https://vseosvita.ua/test/start/ypb581

11.10.

 9 клас – Тема «Просторова структура світового господарства»

Д/З: опрацювати §7. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/urok-prostorova-struktura-svitovogo-gospodarstva-37922.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2007401

10.10.

6 клас – Тема «Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей за шкалою висот»

Д/З: опрацювати §24. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-absolyutna-ta-vidnosna-visota-miscevosti-86411.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7881968

8 клас – Тема «Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.»

Д/З: опрацювати §12. Опрацювати відео https://www.youtube.com/watch?v=Qfd7-oLattc

9 клас – Практична робота №2 Позначення на контурній карті країн “Великої двадцятки” і визначення їх місця у сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

Д/З: повторити §5,6. Виконати практичну роботу

07.10.

6 клас – Практична робота №1 Розв′язування задач з використанням різних видів масштабу

Д/З: опрацювати §10. Виконати практичну роботу https://naurok.com.ua/praktichna-robota-1-rozv-yazuvannya-zadach-z-vikoristannyam-riznih-vidiv-masshtabu-kart-253364.html

7 клас – Практична робота №2 Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка на південь та із заходу на схід

Д/З: повторити §20

8 клас – Тема «Державна територія України» Практична робота №2 Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їх назв.

Д/З: опрацювати §11. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhavna-teritoriya-i-kordoni-252682.html

06.10.

7 клас – Тема «Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка»

Д/З: опрацювати §20. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-afrika-geografichne-polozhennya-doslidzhennya-ta-osvoennya-materika-86209.html .

11 клас – Практична робота №3 Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

Д/З: повторити §1-3.

04.10.

9 клас – Тема «Економічні системи та їх типи. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній»

Д/З: опрацювати §6. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-tipizaciya-kra-n-svitu-za-rivnem-ekonomichnogo-rozvitku-123744.html. Виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/bbn066

03.10.

6 клас – Тема «Масштаб та його види»

Д/З: опрацювати §11. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-uchniv-6-klasu-masshtab-ta-yogo-vidi-126250.html. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7937512 

8 клас – Тема «Географічне положення України»

Д/З: опрацювати §10. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-uchniv-8-klasu-geografichne-polozhennya-ukra-ni-125783.html

30.09.

6 клас – Тема «Способи зображення земної поверхні»

Д/З: опрацювати §9. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sposobi-zobrazenna-zemli-308162.html

7 клас – Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з розділу «Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів»

Д/З: повторити §1-10. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8811399

8 клас – Тема «Політична карта світу, її елементи»

Д/З: опрацювати §9. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-politichna-karta-svitu-ta-elementi-30183.html

29.09.

7 клас – Тема «Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність»

Д/З: опрацювати §10. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodni-kompleksi-materikiv-i-okeaniv-shirotna-zonalnist-ta-visotna-poyasnist-249452.html

11 клас – Тема «Сучасні картографічні твори. Математична основа карт»

Д/З: опрацювати §3 та презентацію  https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sucasni-kartograficni-tvori-11-klas-173477.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3293692

27.09.

9 клас – Тема «Світове господарство. Світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці»

Д/З: опрацювати §6 та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-9-klas-svitove-hospodarstvo-svitova-ekonomika-svitovyi-rynok-poniattia-spetsializatsiia-terytorii-mizhnarodnyi-podil-pratsi-586453.html Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8143338

26.09.

8 клас – Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з розділу «Географічна карта та робота з нею»

Д/З: повторити §1-8. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8329129

6 клас – Тема «Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут»

Д/З: опрацювати §7,8 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-orientuvannya-na-miscevosti-6-klas-58612.html

9 клас – Тема «Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки»

Д/З: опрацювати §4 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-formi-suspilno-ta-prostorovo-organizaci-virobnictva-121453.html Виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9525762

23.09.

6 клас – Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з розділу «Вступ», «Розвиток географічних знань про землю»

Д/З: повторити §1-7. Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5337322

7 клас – Тема «Водні маси, їх властивості. Океанічні течії»

Д/З: опрацювати §9 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-vodyani-masi-hni-vlastivosti-zakonomirnosti-peremischennya-7-klas-48272.html Виконайте тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5703278  

8 клас – Практична робота №1 Визначення напрямків, площ,географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Д/З: повторити §1-6. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-8-klas-vyznachennia-napriamkiv-vidstanei-ta-vysot-tochok-za-topohrafichnoiu-kartoiu-586025.html

22.09.

7 клас – Тема «Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси й типи клімату Землі»

Д/З: опрацювати §7,8 та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-klimatichni-poyasi-i-tipi-klimatu-zemli-7-klas-48274.html

11 клас – Плани населених пунктів. Практична робота №2 Читання схем руху транспорту свого міста

Д/З: повторити §2. Виконати практичну роботу

20.09.

9 клас – Практична робота №1 «Аналіз секторальної моделі економіки»

Д/З: повторити §1-3. Опрацювати презентацію

19.09.

6 клас – Тема «Сучасні дослідження»

Д/З: опрацювати §6. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-doslidzhennya-zemli-vid-hh-st-do-suchasnosti-ukra-nski-doslidniki-299029.html

8 клас – Тема «Читання та практичне використання топографічних карт»

Д/З: опрацювати §6 та презентацію https://vseosvita.ua/library/topograficna-karta-citanna-ta-prakticne-vikoristanna-topograficnih-kart-141323.html

16.09.

6 клас – Тема «Навколосвітні подорожі»

Д/З: опрацювати §5. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-6-klas-velyki-heohrafichni-vidkryttia-582849.html

7 клас – Тема «Геологічні ери та епохи горотворення.Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Практична робота №1 Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.»

Д/З: опрацювати §5,6. Опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-geologichna-istoriya-zemli-geologichne-litochislennya-geologichni-eri-129252.html

8 клас – Тема «Топографічна карта та її елементи»

Д/З: опрацювати §6. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-topografichna-karta-122683.html

15.09.

7 клас – Тема «Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит»

Д/З: опрацювати §4. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-pohodzhennya-materikiv-ta-okeanichnih-zapadin-unaslidok-ruhu-litosfernih-plit-7-klas-48266.html

11 клас – Практична робота №1 Визначення на топографічній карті географічних та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.

Д/З: опрацювати §2. Опрацювати презентацію  https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-topograficna-karta-11-klas-171839.html

13.09.

9 клас – Тема «Сектори національної економіки»

Д/З: опрацювати §3. Опрацювати презентацію  https://vseosvita.ua/library/prezntacia-sektoralna-model-ekonomiki-ukraini-141326.html  

12.09.

6 клас – Тема «Відкриття нових земель»

Д/З: опрацювати §4. Опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidkrittya-novih-zemel-ta-navkolosvitni-podorozhi-6-klas-58188.html  

8 клас – Тема «Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах»

Д/З: опрацювати §5. Опрацювати презентацію  https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-8-klas-sposoby-zobrazhennia-heohrafichnykh-obiektiv-ta-iavyshch-na-kartakh-klasyfikatsiia-kart-582214.html

9 клас – Тема «Національна економіка»

Д/З: опрацювати §2. Опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-nacionalna-ekonomika-ta-pokazniki-ekonomichnogo-rozvitku-42696.html   

09.09.

6 клас – Тема «Уявлення про Землю в давні часи. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птоломея»

Д/З: опрацювати §3. Опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-uyavlennya-pro-zemlyu-v-davninu-2237.html

7 клас – Тема «Рухи Землі,їх наслідки»

Д/З: опрацювати §4. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-ruhi-zemli-h-naslidki-7-klas-48264.html

8 клас – Тема «Картографічні проекції»

Д/З: опрацювати §4. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/geograficna-karta-kartograficni-proekcii-8-klas-354553.html  

08.09.

7 клас – Тема «Куляста форма Землі та її географічні наслідки»

Д/З: опрацювати §3. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-kulyasta-forma-zemli-ta-geografichni-naslidki-7-klas-48262.html

11 клас – Тема «Географія як система наук. Топографічна карта.Вимірювання на топографічній карті. Використання азимутів»

Д/З: опрацювати §1. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-topograficna-karta-11-klas-171839.html

06.09.

9 клас – Тема «Об’єкти вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи»

Д/З: опрацювати §1. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-vstup-ekonomichna-geografiya-v-sistemi-geografichnih-nauk-68948.html

05.09.

8 клас – Тема «Зображення України в картографічних творах»

Д/З: опрацювати §3. Опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-8-klas-zobrazhennya-ukra-ni-v-kartografichnih-tvorah-121703.html

6 клас – Тема «Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень»

Д/З: опрацювати §2. Дослідження «Спостереження за змінами у природі»

02.09.

6 клас – Тема «Географія як наука про Землю, ЇЇ природу, населення та його господарську діяльність. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Джерела географічних знань»

Д/З: опрацювати §1. Опрацювати презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-z-heohrafii-u-6-klasi-heohrafiia-iak-nauka-pro-zemliu-571832.html

7 клас – Тема «Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела географічної інформації про материки та океани»

Д/З: опрацювати §1,2. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-materiki-ta-okeani-yak-ob-ekt-vivchennya-regionalno-geografi-192198.html

8 клас – Тема «Фізична та суспільна географія України. Географічні дослідження території України»

Д/З: опрацювати §1,2. Опрацювати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-natemu-vstup-fizichna-ta-suspilna-geografiya-ukra-ni-115818.html