4 Клас

Онлайн уроки за посиланням https://meet.google.com/njq-kxfv-dgs?pli=1&authuser=0

Дата № п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
 

23.02

1. ЯДС Форма і розміри землі. Добовий і річний рух Землі.  

https://www.youtube.com/watch?v=qWjmDrm2fmo

 

2. Укр. мова Виразне читання творів різних жанрів. Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Виконати вправу 3 с. 25
3.

 

 

 

 

 

 

Математи

ка

 

 

 

 

 

 

Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних та практичних завдань.

 

Виконати вправи с. 40 247, 248

 

 

 

 

 

 

    Укр. мова Лексичне значення слова. Значущі частини слова.  Виконати тест. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9928007

 

 

24.02 1 ЯДС Робота над змістом прочитаного твору. Характери персонажів, вчинки персонажів. Діалог між персонажами.  

Виразно читати в особах оповідання

« Бабусина прем’єра»

2. Математи

ка

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове.  

С. 42 Розв’зати приклади №256, скласти і розв’язати задачу №257

 

 

3. Фізкультура Вправи на розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри, забави та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=GLF6NPdEBzw

 

 

Дата № п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
 

22.02

1. ЯДС Планета Земля. МІсяць – природний супутник Землі. Вплив Сонця і Місяця на Землю. Пошук і здобуття інформації природничого змісту.

 

Опрацювати матеріал в підручнику с. 130 – 135.

https://www.youtube.com/watch?v=kMAjhrXS4jk

 

2. Математи

ка

Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних та практичних завдань.

 

 

 

 

 

Розв’язати приклади с. 38 №238, задачу с. 38 № 239
3. Укр. мова Прості, складні і складені числівники . Спільнокореневі слова. Граматична основа речення.

 

Виконати вправу 2 с. 48
4. Укр. мова Виразне читання творів різних  жанрів.

Висловлювання індивідуальних вражень і міркувань з конкретного приводу або питання.

 

Прочитати твір Галина Гузовська- Корицька «Суниця і Полуниця». Скласти питання до тексту.
5. ЯДС Мінна небезпека. Правила поводження з незнайомими предметами. https://www.youtube.com/watch?v=XAs_uq3T8Ps

 

6. Фізкультура Вправи на розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри, забави та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=GLF6NPdEBzw

 

01.02

 

1

 

 

 

 

 

 

ЯДС

 

 

 

 

 

 

Наш материк – Євразія.  

https://www.youtube.com/watch?v=e3SDpz4SlXU

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Математи

ка

 

 

 

 

 

 

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. с. 21 №127, 128, 129. Розв’язати приклади, задачу

 

3.

 

 

 

 

 

Укр. мова

 

 

 

 

 

Відмінювання прикметників у множині . Спільнокореневі слова.

 

Виконати вправу 3 с. 28

 

 

4.

 

 

Укр. мова

 

Творчий переказ тексту за колективно складеним планом. Читати і розповідати за планом с. 100- 108
5.

 

 

 

 

ЯДС Способи збереження від вірусів і небезпечних мікроорганізмів. https://www.youtube.com/watch?v=BDr7L51wjE0

 

 

6.

 

 

ФІзкульту

ра

 

 

 

Вправи на розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри, забави та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=GLF6NPdEBzw

 

 

02.02 1  

ЯДС

 

Знайомлюся з Європою. https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q

 

2. Математи

ка

 

 

 

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язати рівняння с. 21№ 126
3-4 Укр. мова

 

 

 

 

 

Читання для  загального, вибіркового та повного розуміння .Вимова та правопис найуживаніших прикметників на –ський, -зький, -цький. Виконати вправу 4 с. 28

Виконати тест

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9365091

 

 

Да

та

№ п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
30.

01

 

 

1. ЯДС Розв’язування прямих і обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних життєвих ситуацій. Розв’язати задачі № 119. 120 с. 20

 

2. Укр. мова Відмінювання прикметників жіночого роду. Виконати вправу 3 с. 28
3. Фізкультура Вправи на розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри, забави та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=GLF6NPdEBzw

 

31.01

 

1 ЯДС Робота над змістом прочитаного твору.Характери персонажів, вчинки персонажів. Діалог між персонажами.  

Виразно читати в особах оповідання – притчу «Пшоняна каша»

2. Математика Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове.  

С. 21 Розв’зати приклади №128, скласти і розв’язати задачу №129

 

 

3 Укр. мова Читання для загального, повного розуміння. Відмінкові закінчення прикметників. Виконати вправу 4 с. 28

 

4. ЯДС Виготовлення йогурту за інструкцією Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів. https://www.youtube.com/watch?v=M04yXYVl85w&t=5s

 

 

 

 

Да

та

№ п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
26.01 1. ЯДС Вивчаю материки. Наш материк –  Євразія. Опрацювати статтю с.16 – 19 в підручнику.

https://www.youtube.com/watch?v=dQtOr3kHf-Y

 

2. Математи

ка

Удосконалення обчислювальних навичок. Розв’язування задач Розв’язати рівняння № 98, розв’язати задачу № 102 с. 17
3. Українська мова Читання для загального, вибіркового та повного розуміння Роль  прикетників у тексті. Відмінювання прикметників. Виконати вправу 5 с.,4 с. 26- 27
4. Українська мова Читання для загального, вибіркового та повного розуміння Роль  прикетників у тексті.Відмінювання прикметників середнього роду.  

Прочитати байку Езоп «Двоє приятелів і ведмідь» с. 93 – 94

 

27.01

 

 

1 ЯДС Бактерії – живі організми. Види бактерій, спільні риси вірусів і бактерій. https://www.youtube.com/watch?v=q5_SqX__T2s

 

 

 

2 Математи

ка

Узагальнення повторювальних тем. Проміжне формувальне оцінювання . Розв’язати приклади с.18 № 106, 107, розв’язати задачу с. 19 № 109

 

3. Фізкультура Комплекс  загально розвивальних вправ. Рухливі ігри та естафети.  

https://www.youtube.com/watch?v=NZ6FXa3D5Ug

 

 

Дата № п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
Вівторок

24.01

1. ЯДС Мета і цільова аудиторія .Емоційно- ціннісне навантаження медіа текстів. Аудіовізуальні медіа. Описати враження від змісту медіа текстів.
2. Українська мова Читання для загального, вибіркового та повного розуміння Роль  прикметників у тексті. Спостереження за творенням прикметників. Виконати вправу 8  с. 24
3. Математи

ка

Удосконалення обчислюваних навичок.Розв’зування прямих і обернених задач. С. 16 розв’зати приклад № 89 с.,  задача№ 90
4. ЯДС Виготовлення виробу у техніці декупаж. (декорування банки). Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcjLHoCEbas

 

Середа 25.01 1 ЯДС Земля і Місяць. Фази Місяця.  

https://www.youtube.com/watch?v=2J5hxK_bsWA

 

2 Математика Удосконалення обчислюваних навичок. Розв’язування прямих і обернених задач. С. 17 № 99,  №101

 

3. Укр. мова Читання для загального, вибіркового та повного розуміння .Вплив переживань персонажів на емоції слухача. О. Савченко Читанка . Леся Українка «Біда навчить» Читати і переказувати казку. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7987072

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Укр. мова

 

 

 

 

 

 

 

Прикметник. Розрізняю родовий та знахідний відмінки прикметників.

С. 25 Виконати вправу 10

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Фізкультура

 

 

 

 

 

 

Комплекс загально розвивальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UeEhWIlxS3Y

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

ЯДС

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинація . Дія вакцини на організм людини . Календар щеплень.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDr7L51wjE0&t=45s

 

Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
19.10

 

 

 

ЯДС Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування, інтонація розповідного, спонукального, питального речення Відредагувати текст
Укр. мова Виразне читання, слухання тексту.Міфи.Створення власного висловлювання. С. 47 – 49 виразно читати і переказувати
Математ. Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення. Виконати вправи  с. 38 № 220, 221
ЯДС Традиції харчування минулого. Збалансоване харчування. Скласти меню здорового харчування
Фізкультура Загальнорозвиваючі вправи,народні ігри, забави для активного відпочинку. https://www.youtube.com/watch?v=cwYsLtBdGcM

Познайомитися з народними іграми

20.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10

ЯДС Тематична діагностична робота
Математи

ка

Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, шляхом і часом при рівномірному прямолінійному русі С. 40 № 228, № 229

 

Укр. мова Тематична діагностична робота
ЯДС Розв’язування окремих життєвих ситуацій математичним методом, додавання і віднімання іменованих чисел. Обчислити вартість покупки, спланувати бюджет на тиждень.
Укр. мова Аналіз діагностичної роботи. Визначення частин мови за граматичним значенням. Створення власного висловлювання. Виконати вправу 3 с. 53
Фізкультура Загальнорозвиваючі вправи з великими м’ячами. Рухливі ігри. https://www.youtube.com/watch?v=63onjVn50YY

 

ЯДС Сезонні зміни в природі.Вплив сезонних змін на життя тварин, рослин, людей. Виконати тести за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8252164

 

Дата № п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
Понеді

лок

17

.10

1. ЯДС Мета і цільова аудиторія .Емоційно- ціннісне навантаження медіа текстів. Аудіовізуальні медіа. Описати враження від змісту медіа текстів.
2. Українська мова Стилі мовлення. Виразне читання, слухання тексту. Дослідження тексту. Виконати вправу 5 с. 44
3. Математи

ка

Письмове ділення з остачею. Розв’язування прямих і обернених задач. Виконати завдання за картками.
4. Фізкульту

ра

Загальнорозвиваючі вправи на формування правильної постави.Рухливі ігри . https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo

 

Вівторок

18.

10

1 ЯДС Створення та оздоблення простих виробів за зразком та власним задумом із різних конструктивних матеріалів https://www.youtube.com/watch?v=tF3-lqadAss

 

2- 3 Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Дослідження тексту. Позначення звуків. Що чергуються на письмі. Лексичне та граматичне значення слова. Виконати впр. 5 С. 46
4. Математи

ка

Письмове множення та ділення трицифрових та двоцифрових чисел на одноцифрове Виконати № 227, 228. С. 43
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
13.10 ЯДС Віртуальна міні екскурсія Фіксація та обговорення інформації обговореної під час екскурсії. Скласти власне висловлювання про музеї Гайсинщини.
Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Аналіз художнього твору. Виконати вправу 5 ст. 44
 

 

 

Математ. Формувння навичок письмового множення. С. 27 № 148,149.
14.10 ЯДС Зчитування даних з таблиць,схем,діаг рам. Використання інформації, яка представлена у різних формах. Виконати вправи за картками.
Укр. мова Виразне читання тексту. Переказ твору. Створення власного висловлювання. Читати і переказувати твір за складеним планом.
ЯДС Музеї рідної місцевості. Значення музеїв у житті людини. Знайти інформацію про музеї Гайсинщини.
Фізкультура Комплекс загальнорозвиваль

них вправ. Рухливі ігри.

https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo

 

 

Дата № п/п Предмет Тема Ресурс, посилання
 

10.10

1. ЯДС Мета і цільова аудиторія . Зіставлення інформації з різних джерел.Правдива і неправдива інформація. Виразне читання. Запитання до тексту. Виразно прочитати казку «Дівчина на місяці». Скласти запитання. С. 31- 34.
2. Українська мова Основні роди літературних творів. Особливості твору. Аналіз тексту.Лексичне значення слів. Виконати вправу5 с. 42
3. Математи

ка

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль в середині запису. Розвязання прямих і обернених задач різних випадків. Виконати завдання за картками.
4. Фізкультура Загальнорозвиваючі вправи на формування правильної постави.Рухливі ігри . https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo

 

 

11.10

1 ЯДС Створення та оздоблення простих виробів за зразком та власним задумом із різних конструктивних матеріалів https://www.youtube.com/watch?v=tF3-lqadAss

 

2- 3 Укр. мова Виразне читання, слухання тексту.Тема і головна думка твору. Позначення звуків. Що чергуються на письмі. Лексичне та граматичне значення слова. Виконати впр. 4 С. 42
4. Математи

ка

Письмове множення та ділення трицифрових та двоцифрових чисел на одноцифрове Виконати № 198, 199. С. 34
12.10

 

1.

 

 

 

 

 

 

ЯДС

 

 

 

 

 

 

Уявлення про ситуацію

Міжособистісного спілкування. Читання подумки та виразно вголос текстів різних видів.

 

2.

 

 

 

 

 

 

Математи

ка

 

 

 

 

 

 

Письмове множення та ділення трицифрових та двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач.

 

Виконати № 211. 212 с36
3.

 

 

 

 

 

 

 

Укр. мова

 

 

 

 

 

 

 

Виразне читання. Слухання тексту.Створення власного висловлювання.Утворення нових слів за допомогою суфіксів.

 

Виконати впр.4 ст. 44
4.

 

 

 

 

 

Фізкультура

 

 

 

 

 

Загальнорозвиваючі вправи на формування правильної постави.Рухливі ігри

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo

 

 

 

5.

 

ЯДС

 

Ефективне спілкування. Пошук інформації про минуле.

Прочитати текст с. 48 – 49
Да

та

Предмет Тема уроку Домашнє завдання
27.

09

ЯДС Планування і реалізація трудових дій у власному побуті. Виготовити виріб з природного матеріалу
Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Аналіз художнього твору. Виконати вправу 45 с.34
 

 

 

Математ. Формувння навичок письмового множення. С. 25 № 143,145.
Укр. мова Виразне читання тексту. Жанрові особливості. Лексичне значення слова. Структура тексту. Розповідати текст за планом.
Да

та

Предмет Тема уроку Домашнє завдання
26.

09

ЯДС Мета і цільова аудиторія. Пошук інформації з різних джерел. Редагування рукописного та електронного тексту. Відредагувати текст.
Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Аналіз художнього твору. Виконати вправу 3 с. 36
 

 

 

Математ. Формування навичок виконання письмового множення. С. 25№ 133, 136.
 

 

Фізична

культура

Комплекс загальнорозвивальн. вправ.Рухливі ігри та естафети.  

https://www.youtube.com/watch?v=DT4vKonsA7A

 

23. 09 ЯДС Розв’язування проблемної ситуації,використовуючи відомі засоби. Скласти і розв’язати задачі.
Укр. мова Дослідження речень різних за метою дослідження. Встановити зв’язок слів у реченні. Підкреслити однорідні члени речення.
ЯДС Взаємозв’зок між живою і неживою природою.Отруйні рослини. https://www.youtube.com/watch?v=aoAiK7K1UOg

 

Фізична культура Комплекс загальнорозвивальн. вправ.Рухливі ігри та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w

 

Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
21.

09

ЯДС Мета і цільова аудиторія. Пошук інформації з інших джерел. Редагування тексту. Відредагувати текст.
Укр. мова Типи мовлення:розповідь, опис, роздум. Виконати вправу 4 с.33
 

 

 

Математ. Використання арифметичних дій з числами різними різними способами під час розв’язування завдань С. 23№ 118,119.
Укр. мова Виразне читання тексту. Жанрові особливості. Лексичне значення слова. Структура тексту. Розповідати текст за планом.
 

 

Фізична

культура

Комплекс загальнорозвивальн. вправ.Рухливі ігри та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w

 

22. 09 ЯДС Розв’язування проблемної ситуації,використовуючи відомі засоби. Скласти і розв’язати задачі.
Укр. мова Дослідження речень різних за метою дослідження. Встановити зв’язок слів у реченні.
ЯДС Взаємозв’зок між живою і неживою природою.Отруйні рослини. https://www.youtube.com/watch?v=aoAiK7K1UOg

 

Фізична культура Комплекс загальнорозвивальн. вправ.Рухливі ігри та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
19.

09

ЯДС Мета і цільова аудиторія. Пошук інформації з інших джерел. Редагування тексту. Відредагувати текст.
Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Вплив переживань персонажів на емоції читача Вивчити вірш с. 13 « За що хвалять» напам’ять
 

 

 

Математ. Геометричні фігури та їх властивості.Розв’язування задач. С. 19 № 101,102
 

 

Фізична

культура

Комплекс загальнорозвивальн. вправ.Рухливі ігри та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w

 

20. 09 ЯДС Виготовлення виробів із природних матеріалів. https://www.youtube.com/watch?v=tF3-lqadAss

 

Укр. мова Дослідження речень різних за метою дослідження. Встановити зв’язок слів у реченні.
Укр. мова Монологічне та діалогічне мовлення.Лексичне значення слова. Робота над текстом. Читати і розповідати текст с. 15 .
Математи

ка

Виконання арифметичних дій з числами різними способами. Виконати вправи с. 21 №109,110
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
15.

09

ЯДС Використання годинника для відстеження та планування подій свого життя https://www.youtube.com/watch?v=ETW918VT0mc

Переглянути відео

Укр. мова Виразне читання, слухання тексту. Вплив переживань персонажів на емоції читача Вивчити вірш с. 13 « За що хвалять» напам’ять
 

 

 

 

 

Математ. Віднімання в межах 1000. Прості та складені задачі вивчених видів.

 

Скласти та розв’язати задачу за малюнком.
16 09 ЯДС Мета і цільова аудиторія. Зіставлення інформації з різних джерел. Відредагувати текст.
Укр. мова Речення. Розділові знаки вкінці речення.Головні члени речення Виразно читати і переказувати твір с.11 – 12

Вивчити правила.

Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w

 

ЯДС Спостережен ня, дослідження: Ознаки живих організмів Опрацювати матеріал у підручнику с. 26 – 27
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
05.09 ЯДС Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування. Репліка в діалозі.Зіставлення інформації з різних джерел Скласти діалог « У бібліотеці»
Укр. мова Мета і мовлення. Мова як засіб людського спілкування. Виконати вправу 4 ст 10
Математика Лічба . Додавання в межах 1000. Зв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язати приклади № 11, 12 ст. 8
Фізкультура Рухливі ігри та естафети. https://www.youtube.com/watch?v=8ETG-v_yjNI Виконати вправи ранкової гімнастики
06.09 ЯДС Планування , створення та оздоблення виробу із застосуванням знайомих технологічних операцій. Виготовити закладку у книжку.
Укр. мова Культура усного і писемного мовлення.Робота з медіа текстом. Виразно читати і переказувати твір с.10 – 12
Укр. мова Звуки. Букви. Алфавіт. Робота над реченням. Скласти розповідне, питальне, спонукальне речення
Математика Віднімання в межах 1000. Прості та складені задачі вивчених видів. Скласти та розв’язати задачу за малюнком.

Урок англійської мови проходить за таким посиланням. Вчитель –

18.11

Тема ” Оповідання: Пошуки Оскара”

Домашнє завдання: впр. 3 ст. 45 письмово. Тут потрібно речення доповнити інформацією з тексту на ст. 44, який був додому на минулий урок.

Тема “Зустріч з однокласниками”

Домашнє завдання: впр.3 ст.10.

16.09

Тема “Наші улюблені ігри”

Домашнє завдання: Впр.4 ст. 12 написати про вашу улюблену іграшку.

20.09

Тема “Він любить грати в теніс? – Так”

Домашнє завдання: впр. 1 ст. 17 опрацювати таблицю.

26.09

Тема “Шкільний ярмарок захоплень”

Домашнє завдання: впр. 1,2 ст. 19 читати.

27.09

Тема “Шкільний ярмарок захоплень”

Домашнє завдання: впр.1 ст. 22 читати діалог.

30.09

Тема “Я граю в гру зараз”

Домашнє завдання: виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7951413.

17.10

Узагальнення вивченого з теми “Це моє життя”

Виконати діагностичну роботу Карпюк 4 Д.Р. Unit1 – 1вар.

18.10.

Тема “Де ти живеш?”

Домашнє завдання: Впр. 1 ст. 33 записати слова в словник або в зошит та перекласти